Schuur8Schuur 8 is een unieke combinatie tussen verschillende winkels. Je vindt er meubels, woondecoratie, leren jassen, tassen en diverse partijartikelen in de vorm van Cash en Carry!

 

Algemene Voorwaarden Schuur8


De website Schuur8.nl die u bezoekt wordt beheerd door Schuur8.

Algemeen

Door toegang te zoeken tot de sites van Schuur8 accepteert u dat u bent gebonden aan deze algemene voorwaarden. Om op de hoogte te blijven dient u deze dus telkenmale opnieuw door te lezen.
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Schuur8, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schuur8.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Inhoud

De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van welke aard dan ook, kunnen niet aan Schuur8 worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Schuur8 doen ontstaan.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod tot aankoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Schuur8, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Schuur8 in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken;
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Aan deze gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Links

Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere sites die niet door Schuur8 worden onderhouden kan Schuur8 op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen en Schuur8 is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruikt maakt/ blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:

Schuur8
Paadje 8
1733 NE Nieuwe Niedorp

info@schuur8.nl


Omhoog